joomla counter
distributör av unika varumärken
Dela  

Sök produkt

Varukorg

Antal varor:0
Summa:0 kr

sva


SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Acreto skall tillsammans kartlägga myggfaunan i Sverige.


Vi behöver DIN hjälp!


Du som har en Mosquito Magnet, hör av dig. Vi behöver din hjälp! Mer info nedan och på www.sva.se/myggjakten

Vem vänder vi oss till?
Vi vänder oss till dig som har en Mosquito Magnet och som önskar vara med och kartlägga myggfaunan i Sverige och bygga upp ett nationellt övervakningssystem. Är du intresserad av att delta så vänligen kontakta Anders Lindström på SVA. Kontakt info, se nedan.

Vad önskar vi av dig?
Vi önskar att du skickar in ditt fångstnät med ett dygns fångst till SVA för räkning och artbestämning. (information om tidpunkt mm. får du av Anders på SVA) Du kommer även få svara på en enkät med frågor om omgivande biotoper och ev djurhållning.

Varför skall du vara med?
Din fångst kommer användas och utgöra en del av ett nationellt övervakningssystem för vektorburna infektioner som i framtiden kan öka möjligheten att hantera utbrott av smittsamma sjukdomar.

Vad får du?
Som tack för hjälpen kommer du få en rapport som ger dig information våra vanligaste myggor och om vilka arter du har i din omgivning, givetvis får du ersättning med nytt fångstnät och en månads Octenol förbrukning. Du kommer även vara med i utlottningen av 1st Mosquito Magnet Executive med tillbehör. Vinnaren dras av de som skickar in sitt bidrag och meddelas i slutet av september.

 

Syftet med projektet?

Syftet med projektet är att få en uppfattning om vilka myggarter som finns var i Sverige. En del myggarter kan sprida sjukdomar till både djur och människor. Vissa arter som till exempel Culex pipiens är kända för att kunna sprida ett flertal sjukdomar utomlands som till exempel West Nile feber, Rift Valley feber och Usutu. För att öka våra möjligheter att hantera utbrott av sådana smittsamma sjukdomar som sprids med myggor behöver vi information om var myggorna finns. De inskickade fångsterna kommer att analyseras och myggorna kommer att artbestämmas. Bortsett från fläckvisa undersökningar har vi en ganska dålig uppfattning om var i landet de olika myggarterna finns, den senaste sammanställningen är från 1977. Vi vill också få en bättre uppfattning om vilka olika miljöer de olika myggarterna föredrar så därför kommer vi också att försöka samla in information om den omgivande naturen kring fångstplatserna. Målet med projektet är att kunna använda den insamlade informationen vid övervakning och riskbedömning.

Det finns också ett antal myggarter som har kommit till Europa från andra delar av världen och som har etablerat sig här och sprider sig. Ett syfte med projektet är att undersöka proverna och leta efter eventuella nya arter. Den mest kända av de här arterna är Aedes albopictus, eller den asiatiska tigermyggan som har spritt sig upp till södra Tyskland. Tanken är att projektet skall startas i år och pågå löpande i ett nationellt övervakningssystem.

LÅT JAKTEN BÖRJA!


Är du intresserad av att deltaga, kontakta:

Anders Lindström

Forskare, FD / Researcher, PhD
Sektionen för miljö och smittskydd / Section for Environment and Biosecurity Enheten för kemi, miljö och foderhygien / Department for Chemistry, Environment and Feed Hygiene Statens veterinärmedicinska anstalt / National Veterinary Institute SE-751 89 Uppsala Sweden

Phone: +46 18 674000

Fax: +46 18 674044
Mail: myggjakten@sva.se

Web: www.sva.se/myggjakten 

Här finner du recept till din crock-pot

Här finner du recept till din crock-pot

buy