joomla counter
distributör av unika varumärken
Dela  

Sök produkt

Varukorg

Antal varor:0
Summa:0 kr

Myggfakta

Myggfakta


Livscykel

Myggan går genom fyra distinkta stadier i sitt liv:
•    Ägg      Kläcks när det utsätts för vatten.
•    Larv     Lever i vatten, byter skinn flera gånger. Får luft via vattenytan.
•    Puppa  Äter inte. Stadiet innan den blir fullvuxen.
•    Vuxen  Flyger korta sträckor efter det att dess kropp har växt färdigt, och hårdnat.

Myggarter
Det finns över 3´500 arter av stickmyggor i världen, av dem finns 47 arter i Sverige.
Myggarterna i Sverige sticker både djur och människor, våra myggor är relativt ospecifika i sitt val av värddjur. I andra klimatzoner finns det arter som som är mer kräsna och riktar in sin jakt mot speciella djur.
Myggen brukar dyka upp från slutet av maj i södra Sverige, i norr kommer de något senare, strax före eller runt midsommar. De är i allmänhet vanliga under hela juli, men minskar sedan kraftigt i antal. Normalt är de försvunna i slutet av augusti.

Myggor emigrerar sällan
De flesta mygg- och knottarter i Sverige förflyttar sig inga längre sträckor, utan lever och fortplanar sig i det området där de kläcks. Får du bukt med myggen i ditt eget närområde är det alltså liten risk att det kommer nya långväga ifrån.

Hur länge lever en Mygga?
De vuxna hanarna lever oftast bara några veckor. Honorna lever allt från några veckor till flera månader (upp till 100 dagar).

Sticks både honor och hanar?
Nej, det är endast honorna som stick då det enbart är honorna som livnär sig på att suga blod från människor och djur. Hanarna livnär sig på sockerdiet som nektar, fruktsaft och honungsdagg som utsöndras av bladlöss. Anledningen till att honorna sticks är att de behöver proteinet i varmblodiga djurs blod för att för att deras ägg skall utvecklas. Utan vårt blod kan de inte fortplana sig. Hanarna suger inte blod och sticks därför inte. De lockas heller inte till människor eller djurs utandningsluft.

Hur många ägg lägger en hona
En hona kan lägga upp till 200 ägg per gång och 1000 ägg per livstid. Varje ägg som blir en hona kan i sin tur lägga 1000 nya och så är explosionen igång. Myggägg kan överleva flera år i marken för att sedan vid gynnsamma förhållanden, t.ex. översvämningar, utvecklas vidare till flygfärdiga stickmyggor. När en honmygga har smält maten är hela bakkroppen vit och fylld med ägg, hon blir intresserad av att hitta en vattensamling att lägga sina ägg i, populära platser är strandängar, kärr, diken och vattenfyllda hjulspår eller gamla däck. Efter att honan lagt sina ägg är hon redo för en ny måltid, därefter följer matsmältning, utveckling av nya ägg och äggläggning – en gonotrofisk cykel.

Hur lokaliserar Honorna sina offer

De lokaliserar sina offer i första hand genom luktsinnet, dels av den låga koncentration av uppvärmd koldioxid som varmblodiga djur utandas samt dels av andra dofter från djur som signalerar att här finns det blod. Flertalet arter i Sverige är som mest aktiva i skymningen, det beror sannolikt på att myggor till stor del förlitar sig på små förändringar i luftens halt av koldioxid för att upptäcka ett möjligt byte. I skymningen varierar koldioxidhalten som minst och då blir det lättare för myggan att urskilja sitt offer i det omgivande bruset.

Sjukdomar kan spridas via Mygg och Knott
Alla har hört om malaria. Få känner till att några generationer bort hade vid även malaria här i Sverige. Många områden på vår jord, där dör eller skada människor via sjukdomar som sprides via myggor eller knott. I Sverige är vi lyckligtvis mer förskonade från myggrelaterade sjukdomar än i varmare länder. Vi ogillar dem mest för att de sicks och att de är så många. Vissa sjukdomar finns dock även i norden, som t.ec Ockelbosjukan och harpest som kan spridas till människor. För våra husdjur och kreatur finns också exempel på sjukdomar som kommer från myggor och knott, ta exempelvis nötdjurs ”blåtungar” som sprids via knott.
 
Vad ogillar Myggor?

  • Vind gör att de kan torka ut och dö samt skada sig. Stark solvärme är heller inte populärt av samma skäl. Sträng kyla är mindre bra för vuxna individer.
  • Självklart gift som gör att vuxen mygga dör eller att utvecklingen från ägg till puppa störs.
  • Effektiva myggskydd. Vår produkt ThermaCELL® gör att de inte kommer åt sitt offer eller har svårt att navigera till sitt offer, den stöter ifrån myggen. Vår produkt Mosquito Magnet® fungerar tvärtom, den lurar honorna att maskinen är ett varmblodigt djur och att det finns blod att suga här när det egentligen bara är en ”dammsugare” – om än en med avancerad vakuum-teknik. 


Video om Myggornas Livscykel:

 

 

Video om Myggornas Livscykel (Mosquito Magnet):Video om Myggornas Attack (National Geographics):Mygg och Bti i nedre Dalälven
»

Utvärdering av ett vetenskapligt uppföljningsprogram (Naturvårdsverkets rapport 6305 oktober 2009)

Här finner du recept till din crock-pot

Här finner du recept till din crock-pot

buy