joomla counter
distributör av unika varumärken
Dela  

Sök produkt

Varukorg

Antal varor:0
Summa:0 kr

FAQ

FAQ

Klicka på frågan för att öppna och stänga den.

 

När skall jag börja använda min Maskin?

Blodsugande insekter såsom myggor och knott börjar bli aktiva när temperaturen ligger jämt över 10 grader i flera dagar. Ägg och vuxna insekter som överlevt vintern kommer att börja kläckas och bli aktiva i och med att vädret blir varmare. Ju närmre den perfekta ideala temperaturen (över 20 grader) det blir, desto mera aktiva blir myggorna. Att fånga de nya insekterna tidigt på ”myggsäsongen” innan de börjat föröka sig är det bästa tillväga gångsättet. Ju senare du startar på säsongen desto starkare fotföste har myggen fått och desto längre tid innan du ”kollapsar” samhället.

Vad skall jag tänka på innan jag börjar använda min maskin?

När du använder din maskin för en ny säsong finns det ett några saker att beakta. För varje angiven punkt finns en mer utförlig information längre ner. Du ska beakta följande:

 1. Placera maskinen på korrekt ställe. för mer utförlig information se nedan.
 2. Rengör maskinen, för mer utförlig information se nedan.
 3. Använd Quick Clear rengöringspatron, för mer utförlig information se nedan.
 4. Använd/byt Octenoltablett, för mer utförlig information se nedan.
 5. Kontrollera gasolen, för mer utförlig information se nedan.
 6. Undersök regulator och gasslang, för mer utförlig information se nedan.
 7. Kontrollera strömkabel (Defender) eller,
 8. Byt batteri (Independence), eller
 9. Ladda batteri (Liberty Plus & Executive).
1. Hur placerar jag maskinen på korrekt ställe?

Att du utifrån dina förutsättningar på tomten samt vad du vill skydda, placerar din maskin på bästa sätt. Se svar på frågan ” Hur avgör jag var min maskin ska vara placerad?” alternativt använder vår interaktiva placeringsguide. Du kan också få hjälp av CD:n som medföljde din Mosquito Magnet vid köpet.

2. Hur rengör jag maskinen?

Kontrollera och rengör följande delar, som kan ha pollen, spindelväv, damm eller annan smuts som behöver torkas bort:

 • Fångstnätet.
 • Utblåset.
 • Utblåsröret.
 • Sidogallren.
 • Hålet där fångstnätet sitter.

Ersätt alltid fångstnätet om porerna är igensatta (och inte kan rengöras) eller om nätet är skadat. Ett trasigt nät kan på sikt skada maskinen.

3. Hur använder jag Quick Clear rengöringspatron?

Använd alltid 1 st Quick Clear patron vid början av varje ny säsong och därefter fortlöpande 1 st Quick Clear patron i månaden. Varning: Stäng alltid av maskinen och stäng av gasflödet och låt maskinen svalna innan du använder dig av en Quick Clear patron. Det är viktigt att du fortlöpande använder Quick Clear och detta för att öka driftsäkerhet och livslängden på maskinen. Använd även alltid 1 st Quick Clear innan du ställer undan maskinen inför vintern.

4. Hur byter jag Octenoltablett?

Sätt i en ny Octenoltablett i maskinen enligt medföljande instruktion.

VIKTIGT: Byt därefter Octenol en gång i månaden (optimalt var 21:a dag). Du kan köpa mera Octenol hos din lokala återförsäljare.

5. Hur kontrollerar jag gasolen?

Kontrollera att du har gasol i din gasoltank. Vi rekommenderar storleken 10 kg. Vi rekommenderar även att du börjar säsongen med en ny gasoltank. På så sätt så används gasolen och Octenol i samma intervall och kan bytas samtidigt.

6. Hur undersöker jag regulator och gasslang?

Undersök regulatorn och gasslangen för att se till att inga skador finns. Ersätt eventuellt skadade delar. Kontrollera även att regulatorn är ordentligt monterad på gasoltuben innan användning.

7. Hur kontrollerar jag strömkabel (Defender)?

För modellen Defender gäller: Se till att kontakten är isatt ordentligt i maskinen Kontrollera att sladden är fri från skador och eventuella brott (från bla gräsklippare, gnagare, spadar mm). Om den är skadad eller trasig, köp en ny hos din närmaste återförsäljare.

8. Hur byter jag batteri (Independence)

För äldre modeller av Independence gäller: Du ska alltid montera nya och fräscha batterier i din maskin varje säsong. Nya batterier ska räcka en hel säsong. Om du har startat maskinen ovanligt många gånger så kan du behöva byta batterier ändå under säsongen. Prova att byta till nya batterier.För rekommendation av batterier, se frågan ”Är det några särskilda batterier som jag ska använda i modellen Independence?”

9. Hur laddar jag batteri (Liberty Plus & Executive)

För de sladdlösa modellerna Liberty Plus och Executive gäller: Ladda batteriet i minst 24 timmar innan uppstart. Om maskinen är några år gammal och inte startar efter uppladdningen kan det vara aktuellt att byta ut batteriet (har slitits ut). Batterier hittar du hos din närmaste återförsäljare.

Hur avgör jag var min maskin ska vara placerad?

När det gäller placeringen av din maskin finns det ett antal parametrar man ska ta hänsyn till för att uppnå bästa resultatet. För varje angiven punkt finns en mer utförlig information längre ner. Du ska beakta följande vid placeringen:

 1. Identifiera var myggorna/knotten förökar sig.
 2. Placera maskinen nära området där de förökar sig samt en bit ifrån där människor befinner sig.
 3. Placera maskinen i riktning med vinden mot myggornas kläckningsområde.
 4. Placera maskinen på ett öppet område.
 5. Placera helst maskinen i skugga.
A. Hur avgöra var myggorna förökar sig?

Maskinen måste placeras mellan dig (din uteplats, trädgård) och där myggorna förökar sig (stillastående vatten, buskar) för att myggorna skall komma till maskinen innan de kommer till dig.

B. Hur placera maskinen en bit ifrån där människor befinner sig?

Placera maskinen närmre insekternas kläckningsplats och långt ifrån där ni befinner er. Genom att placera maskinen så långt bort från er som möjligt medför att insekterna attraheras av maskinen istället för av er. Maskinen bör inte placeras närmre än ca 10 meter ifrån där ni befinner er.

C. Hur placera maskinen i riktning med vinden mot myggornas kläcknings område?

Myggor flyger mot vinden för att jaga efter blod. Efter att en honmygga biter en människa, så dubblas dess vikt tack vare blodet den har sugit i sig. Myggan förs sedan hem med vindens hjälp.

D. Hur placera maskinen på öppet område, inte i högt gräs eller i buskage?

CO² är tyngre än luft, därför håller det sig till marken. Myggorna följer CO² flödet mot vinden till maskinen. Om tratten på maskinen är dold av gräs eller buskage kommer myggorna inte att hitta den, utan kommer att försöka hitta dig istället!

E. Varför helst placera maskinen i skuggan?

Myggor tycker inte om hetta eller direkt solljus. När solen går ner så blir myggorna aktiva.

Vi är medvetna att allas uteplatser inte ser likadana ut, och det kommer att vara omöjligt för vissa att uppfylla alla ovan nämnda tips, vi rekommenderar att du försöker uppfylla så många av dem som möjligt. Du kan även ta hjälp av vår interaktiva placeringsguide eller få hjälp med CD:n som medföljde din Mosquito Magnet® vid köpet.

Hur startar jag min maskin?

Titta i manualen som medföljer maskinen. Där finns det en "steg-för-steg" genomgång om hur du får igång din maskin.För att komma till manualer, klicka här.

Jag har en maskin som inte fångar myggor. Vad skall jag göra?
 1. Genomför först den felsökning som finns angiven i den medföljande manualen.
 2. Därefter finns det ytterligare ett par saker som bör kontrolleras:
  • Kontrollera att det genomskinliga locket ovanför fångstnätet är ordentligt stängt. Om det inte är det blir inte luftflödet lika effektivt, och myggor kan fly.
  • Kontrollera att nätets porer inte är igensatta. Om dom är det så fångar maskinen inte lika effektivt. Prova att rengöra nätet eller om det är slitet, byt ut det.
  • När maskinen är igång så kan du använda en pappersservett för att kontrollera att maskinen suger riktigt. Den suger inte starkt, men ett visst drag skall det vara.
  • Har du bytt ut Octenol den senaste månaden? Om inte, se till att byta Octenoltabletten då en fräsch sådan i kombination med koldioxiden avsevärt ökar fångstmängden.

Om varken manualen eller ovanstående hjälper dig, kontakta din närmaste återförsäljare för åtgärd och hantering för eventuell reparation eller reklamation. Du kan också ringa vår tekniska support för vägledning, 031-3000500 (2).

Jag har en maskin som inte startar. Vad skall jag göra?

Titta i manualen som medföljer maskinen. Där finns det en "steg-för-steg" genomgång om hur du får igång din maskin.För att komma till manualer, klicka här.

 

 1. Genomför först den felsökning som finns angiven i den medföljande manualen.
 2. Därefter finns det ytterligare ett par saker som bör kontrolleras:
  • Om maskinen stannar och den inte varit igång i mer än ett par timmar, använd 1-2 Quick Clear patroner. Detta hjälper om partiklar har fastnat i munstycket.
  • Din gasoltank kan vara tom. Kontrollera att flaskan inte är tom. Du kan testa genom att ansluta tanken till din gasolgrill för att se om någon gas finns i tanken. En komposittank är såpass genomskinlig att du kan se om gasol finns i tanken. 
  • Modellen Patriot eller Pioneer:
   Kontrollera att det inte uppstått några skador eller brott på strömkabeln. Om den är skadad, byt ut den. Du finner strömkablar hos din närmaste återförsäljare. Om du använder dig av en förlängningssladd, eller om du har flera saker som använder sig av samma strömuttag så kan det vara så att uttaget inte kan ge tillräckligt med ström för att maskinen skall fungera. Testa maskinen i ett eget uttag. 
  • Modellen Independence:
   Har ett uppladdningsbart batteri som ska vara fulladdat, men om det är en äldre modell så ska du alltid montera nya och fräscha batterier i din maskin varje säsong. Nya batterier ska räcka en hel säsong. Om du startar maskinen ovanligt många gånger så kan du behöva byta batterier ändå under säsongen. Prova att byta till nya batterier. För rekommendation av batterier, se frågan ” Är det några särskilda batterier som jag ska använda i modellen Independence?”
  • Modellerna Executive:
   Prova att ladda ditt batteri i minst 24 timmar. Om maskinen är några år gammal och inte startar trots uppladdningen kan det vara aktuellt att byta ut batteriet (har slitits ut). Batterier hittar du hos din närmaste återförsäljare. Kan även vara laddaren som ej längre fungerar, kontrollera laddaren eller köp ny laddare (byt alltid batteriet först).
  • Om maskinen stängde av sig efter att den fått slut på gasol så kan batteriet behövas laddas upp igen.
  • Om varken manualen eller ovanstående hjälper dig, kontakta din närmaste återförsäljare för åtgärd och hantering för eventuell reparation eller reklamation. Du kan också ringa vår tekniska support för vägledning, 031-30 00 500, välj användarfrågor efter köp, val 2.
Hur länge skall en P11:a räcka?

En full P11:a räcker i ungefär en månad. Vår rekommendation ar att du INTE kör slut på gasolen helt. Föroreningar samlas längst ner i tanken, och när gasolen används så kan munstycket i maskinen sättas igen. Ha en andra gasoltank redo, för att minimera tiden då maskinen inte är igång.

Kan jag använda naturgas istället för gasol?

Nej, våra maskiner är enbart gjorda för att användas med gasol.

Varför måste jag ibland ”lufta” min nya gasoltank?

En ny och icke förut använd gastank kan innehålla luft, som då flyter till toppen av gasoltank då luft är lättare än gasol. Detta kan orsaka att maskinen inte startar, på grund av luftfickan som bildas. Om du köpt en tub och misstänker att du eventuellt har en luftficka, fråga då din lokala gasol återförsäljare om han kan kontrollera flaskan och alternativt byta ut den.

Det droppar vatten från min maskin, är det normalt?

Ja, det som droppar från din maskin är kondenserat vatten. Det är en biprodukt till den katalytiska konvertering av gasol och luft som pågår i maskinen under drift. Det orsakas av atmosfäriska förändringar i temperatur inne och utanför maskinen. Det har ingen påverkan på din maskin alls.

Kan jag använda mig av tryckluft istället för en Quick Clear patron?

Nej. Quick Clear patroner är rekommenderade och är de enda som ska användas för att göra ren bränsletillförseln i din maskin. Användandet av tryckluft är INTE rekommenderat, och kan orsaka skador i din maskin. Användandet av tryckluft istället för Quick Clear patroner medför att garantin ej längre gäller.

Kan jag använda min maskin när det regnar, eller när jag använder mig av vattenspridare?

Maskinen är avsedd att kunna användas under alla normala omständigheter. Detta inkluderar regn och sprinklers. Se bara till att inte spruta vatten från vattenspridare, eller med en slang, direkt underifrån och på maskinen. Detta kan skada maskinen.

Vilka typer av insekter fångar maskinen?

Maskinen är konstruerad för att locka och fånga myggor och knott vilket är det huvudsakliga som maskinen fångar. Suget är anpassat för deras vikt.

Maskinen attraherar även andra blodsugande insekter såsom bla hästflugor och bromsar. Det har visat sig att även sådana fångas i mindre mängder men merparten fångas ej av maskinen då suget är för svagt och de hinner fly undan.

Hur skall jag rengöra fångstnätet?

Fångstnätet rengörs genom att först tömmas och sedan sköljas med vatten. Fångstnätet skall bytas ut regelbundet för bästa fångstresultat. Fångstnät som är sönderrivna måste bytas ut annars riskerar dom att skada maskinen då mygg och knott kommer in i maskinen och i motorn. Nät med igensatta porer fångar inte lika effektivt. Vi rekommenderar att du byter nätet vid början av varje säsong.

Vad är Octenol?

Octenol (1-octen-3-ol) är en naturligt förekommande biprodukt som kommer ifrån djur och växter.

Octenol i sig lockar inte till sig några myggor eller knott men studier visar att när den används i kombination med den uppvärmda koldioxiden från maskinen så ökar fällans fångstkapacitet ökar med upp till 10 gånger.

Hur ofta ska jag byta Octenol?

Octenolen kommer i en liten plastförpackning, med en folietopp, som skall dras av innan användning. Det är rekommenderat att du byter Octenoltabletten efter ca 21 dagar.

Octenoltabletten i sig förbrukas/försvinner inte utan det är Octenolensubstansen inuti tabletten som förbrukas/avdunstar inom ca 21 dagar efter det att du tagit bort skyddsfolien. Därefter är den inte längre verksam och effektiv. Byt därför Octenoltabletten enligt anvisningar efter ca 21 dagars användning, en fräsch Octenoltablett är en förutsättning för att uppnå bästa fångstresultatet. Förvara oöppnade förpackningar svalt och torrt.

Octenol i sig lockar inte till sig några myggor eller knott men studier visar att när den används i kombination med den uppvärmda koldioxiden från maskinen så ökar fällans fångstkapacitet ökar med upp till 10 gånger.

Är det något jag speciellt ska tänka på när jag ställer in apparaten efter säsongen?

Ja, det är några saker du bör tänka på/utföra för att för att öka driftsäkerhet och livslängden på maskinen. Innan du ställer in maskinen:

 • Torka av smuts på alla yttre delar med en ren vattenfuktad trasa.
 • Rengör maskinen med 1 st Quick Clear enligt anvisningarna.
 • Se till att dra ut strömkabeln ur maskinen/ta loss batterier.
 • Torka ur synliga döda mygg och knott.
 • Stäng av ventilen till gasolflaskan och koppla loss maskinens regulator från flaskan.
 • Se till att förvara maskinen inomhus i ett utrymme med en temperatur över 0 grader Celcius (får ej förvaras i minusgrader).

Ett gott underhåll förlänger driftsäkerheten och livslängden på din maskin!

Är det några särskilda batterier som jag ska använda i de äldre modellerna av Independence?

Äldre modeller av Independence drivs med 4 st C batterier (LR14 1,5 Volts batterier). När det gäller denna typ av batterier så kan man generellt säga att det finns 2 typer av C batterier. Den ena där batteriet ger en snabb hög spänning men snabbt sedan tappar spänning. Den andra med en mer jämn spänning hela tiden. Det är den sistnämnda som ska användas och som är den absolut mest vanliga på konsumentmarknaden. Vi har hittills enbart identifierat 1 variant av C batteri som ej ska användas i maskinen. Läs även i manualen på sidan 5 för de batterier som rekommenderas.

Vi rekommenderar följande batterier:

Batteri

Betyg

Duracell ProCell

Icke godkänt

Energizer Ultra+

Mycket bra batteri

Energizer Ultimate

Mycket bra batteri

Micro Power

Mycket bra batteri

Co-Tech

Bra batteri

Varta High Energy

Mycket bra batteri

Varta Long Life Extra

Bra batteri

Panasonic Extreme Power

Mycket bra batteri

GP Ultra

Bra batteri+

Duracell Ultra

Mycket bra batteri


Byt alltid till nya batterier vid ny säsong!

Varför finns det mängder med mygg inne under huven i min Defender?

Om fångstnätet inte har satts i ordentligt i sitt avsedda utrymme utan att det sätts i lite ”snett” och det bildas ett mellanrum mellan nätramen och hålramen som nätets placeras i så riskerar det att sugas in mygg och knott i mellanrummet. Dessa sugs då in och hamnar inuti maskinen vilket det naturligtvis inte är avsett att göra. Det är viktigt att kontrollera att nätet sitter i ordentligt (sluter an) mot hålramen. Om det har kommit in mygg i maskinen, skruva då av toppkåpan (4 skruvar) och töm/damsug ut myggen/knotten inuti maskinen. Skruva sedan på kåpan igen.

Hantering av reparation Mosquito Manget (Ej under garantitiden 1 år)

Om du får problem med att din maskin inte startar så kan det innebär att den behöver lämnas in för reparation. Dock innan den skickas in är det ett antal saker du själv bör kontrollera innan den sänds iväg (onödiga kostnader för dig). Innan du skickar in den, utför alltid följande:

 • Gå igenom felsökningen som finss angivna i manualen (kontroll gas, anslutning mm). Oavsett blinkningarna för modellerna Independence, Liberty Plus samt Executive indikerar, prova ändå alltid att byta till nya batterier först och starta om.
 • Om det är en Independence, byt alltid till nya batterier och testa att starta om.
 • Om det är en Liberty Plus eller Executive, kontrollera alltid att batteriet är laddat samt spänningen, det ska vara minst 5,4 Volt.
 • Om det är en Defender eller Patriot och du aldrig bytt tändstiftet tidigare, gör det. Tändstift får du tag på hos din närmaste Mosquito Magnet återförsäljare.
Vid Reparation står alltid du som kund för transportkostnader samt reparationskostnad. Om du vill ha ett kostnadsförslag utgår alltid en undersökningsavgift på 300kr. Om maskinen repareras så tillgodoräknas så klart denna del.

 • Kontakta en av våra serviceverkstäder. Se www.acretoservice.se
Hantering av garanti Mosquito Manget (under garantitiden 1 år)

Om du får problem med att din maskin inte startar så kan det innebära att den behöver lämnas in för garantireparation. Dock innan den skickas in är det ett antal saker du själv bör kontrollera innan den sänds iväg. Innan du skickar in den, utför alltid följande:

 • Gå igenom checkpunkter som finns angivna i manualen (kontroll gas, anslutning mm.) Oavsett blinkningarna för modellerna Independence, Liberty Plus samt Executive indikerar, prova ändå alltid att byta till nya batterier först och starta om.
 • Om det är en Independence, byt alltid till nya batterier och testa att starta om.
 • Om det är en Liberty Plus eller Executive, kontrollera alltid att batteriet är laddat samt spänningen, det ska vara minst 5,4 Volt.
 • Om det är en Defender eller Patriot och du aldrig bytt tändstiftet tidigare, gör det. Tändstift får du tag på hos din närmaste Mosquito Magnet återförsäljare.
Vid en konstaderad och godkänd garantireparation står du själv som kund aldrig för transportkostnader samt reparationskostnad.

Så här agerar du för att skicka in maskinen för garantireparation:
Vänd dig till din närmsta Mosquito Magnet äterförsäljare så hjälper dem dig med paketen eller gå in på www.acretoservice.se. Du måste ha med dig ditt originalkvitto när du ska hänvisa till en garantireparation (styrka att inom garantitiden). Följande ska du tillsammans med butikspersonal göra:
 • Använd den befintliga reklamations/reparationsblanketten som återförsäljaren har och fyll i den fullständigt.
 • Se till att ni tar en kopia på ditt originalkvitto som bifogas ärendet. Kopiakvittot som styrker att det är inom garantitiden 1 år är en förutsättning för att garantireparation skall utföras kostnadsfritt om det är ett garantifel.
Är det något särskilt jag ska tänka på om jag ska flytta min Mosquito Magnet?

Ja, stäng alltid av maskinen och låt den svalna ett par minuter innan den flyttas. Dessutom skall alltid gasoltuben stängas av.

Hur kan jag få mer hjälp med min maskin?
 • Läs manualen, där finns mycket bra information.
 • Kontakta oss på telefon 031-30 00 500 Telefontider: måndag till fredag 8:30-16:00
 • Maila till support@acreto.se

 

 

Här finner du recept till din crock-pot

Här finner du recept till din crock-pot

buy